TERMENI SI CONDITII

Toate prețurile bunurilor și serviciilor sunt listate în interfața web a magazinului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar prețurile de livrare sunt listate în secțiunea LIVRARE, situată pe site-ul web

 

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat (cu excepția cazului în care se prevede altfel) în termen de 30 de zile, care intră în vigoare atunci când se referă la următoarele:


Contractul de achiziție, de la data primirii bunurilor;

Contract al cărui obiect este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, de la data ultimei livrări a bunurilor;

Contractul al cărui obiect este livrarea periodică de bunuri, de la data primirii primei livrări de bunuri

 

În cazul retragerii din contract, cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor și, în cazul unui contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, costurile de returnare a bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate pe ruta poștală obișnuită din cauza naturii lor. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, acesta trimite sau predă vânzătorului bunurile pe care le-a primit fără întârziere nejustificată și cel târziu în termen de 14 zile de la retragere. Cumpărătorul este obligat să returneze bunurile complete, adică inclusiv toate accesoriile furnizate, cu documentația completă, nedeteriorate, curate, inclusiv ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost primite. În cazul în care bunurile nu sunt returnate în ambalajul lor original și/sau ambalajul original este returnat deteriorat, Vânzătorul are dreptul la plata pentru ambalajul original nereturnat și/sau deteriorat. Această rambursare va fi dedusă de către Vânzător din suma care urmează să fie rambursată Cumpărătorului ca urmare a retragerii acestuia din Contractul de achiziție. Cumpărătorul este răspunzător față de Vânzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor în cauză care rezultă din manipularea bunurilor într-un mod diferit de cel impus de natura și caracteristicile acestora.

 

Consumatorul are dreptul de a încerca bunurile în așa fel încât

ca bunurile (în special încălțămintea) să fie încercate pe o suprafață curată și uscată, astfel încât să nu fie contaminate în niciun fel,

și, în același timp, să respecte cerințele igienice de bază ale unui astfel de test - de exemplu, folosind o șosetă (în cazul încălțămintei) sau peste lenjeria de corp (în cazul îmbrăcămintei).

Contractul este încheiat în principal în limba română, iar după finalizarea cazului comercial, vânzătorul arhivează datele. Contractul încheiat este arhivat de către Vânzător timp de cel puțin cinci ani de la data încheierii sale, dar nu mai mult decât pentru perioada conform reglementărilor legale relevante, în scopul executării cu succes a acestuia și nu este accesibil părților terțiare neparticipante.

 

În cazul în care o reclamație nu este soluționată, cumpărătorul are dreptul de a depune o plângere la organismul de supraveghere sau de control de stat, care este Autoritatea de inspecție comercială (ANPC). Pentru detalii, Cumpărătorii pot, de exemplu, să viziteze site-ul https://anpc.ro/articol/536/cum-se-depune-o-reclamatie. Cumpărătorii au, de asemenea, dreptul de a soluționa litigiul online prin intermediul platformei dedicate ODR disponibile pe site-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose. În soluționarea extrajudiciară a litigiilor sunt implicați și mediatorii, mediatori independenți de comunicare între părțile implicate într-un conflict. Mediatorii își stabilesc condițiile în mod individual.

 

Prin finalizarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții și următoarele documente și informații enumerate în secțiunile individuale ale site-ului web înainte de a încheia contractul de cumpărare